25 Haziran 2019 Salı

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

26690 defa okundu

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Ü. MUSTAFA SİVRİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Fatma DEMÄ°R
Öğr.Gör. - Fatma DEMİR
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma Hizmetleri
 
 

Genel Bilgi
Üniversite Giriş Sınavı'ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün önlisans programına başlamaya hak kazanırlar.

 

Günlük yaşamımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız, motorlu araç ve sürücü sayılarının artması, beraberinde "Trafik Güvenliği" kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüm dünya ülkelerinde de kendini gösteren "Trafik Güvenliği" sorunu sebep olduğu ölüm, yaralanma, sakat kalma, sosyoekonomik kayıp, ölenlerin ve yaralananların yakınları ve aileleri üzerindeki psikolojik-sosyal etki ve çevre kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik güvenliği; altyapı hizmetlerinin tam ve sürekli yapılmasının yanı sıra trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ile sağlanabilir. Üniversitemizin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı ile kara yolları ulaşım ve trafik alanında gerekli olan ve ülkemizde büyük boşluğu her an hissedilen insan gücünün yetiştirilmesinde büyük bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Edinilen Unvan
Eğitim planında yeralan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Ulaştırma ve Tarik Hizmetleri Teknikeri ünvanı ile önlisans derecesini alırlar.

 

Başvuru Şartları
Lise Diploması
Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.

 

Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar
Ulaştırma teknikerleri; yapım, işletim ve lojistik olmak üzere 3 alanda çalışabilirler.

Yapım aşamasında:

Mühendisin yönergesi doğrultusunda;
Yapılması istenen yol için plan ve proje de gerekli görülen nitelikte ve miktarda malzemesinin temin edilmesini ve maliyetinin hesaplanması çalışmalarını yürütür,
Değişik ölçüm tekniklerini kullanarak yolun yapılacağı zeminin yapısının incelenmesinde mühendise yardım eder,
Yol yapımının keşif, çalışmalarından yol çizgilerinin ve trafik ışık sinyalizasyon düzeneğine kadar tüm aşamalarında görev alır,
Laboratuarda zeminin oluşumu için gerekli malzemeyi test edip, sonucun raporunu yazar,
Yol yapımında asfaltın hazırlanması, yolun doldurulması, korunması ve yeniden düzenlenmesinde görevlerinde işçilerin başında bulunur.

İşletim Aşamasında:
Kara, hava, demiryolu, metro gibi işletmelerde;
Araçların güzergahları, durakları, yolculuk koşullarını belirler,
Yol ve sinyalizasyon arızalarının giderir,
Araç ücret tarifelerini ve maliyetlerini hesaplar,

Lojistik alanda :
Üretim malzemesinin maliyetinin çıkarılması, satın (ithalat ve ihracat) alınması ve malzemenin istenilen yere ulaştırılmasına kadar ki sürece, destek hizmeti veren kuruluşlarda çalışır.

 

Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

 

Ders Planı

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri I. Öğretim

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri II. Öğretim