Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Medikal sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, tıp sektöründe kullanılan elektronik araç ve cihazların montajı, bakımı, onarımı ve kalibrasyonu konularında çalışacak teknik bilgisi yüksek insan gücü olarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalite ve standartta biyomedikal cihaz teknikeri yetiştirmek adına eğitim-öğretim veren teknik bir programdır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencileri iki yıl süreli ön lisans eğitimini tamamlayarak "Biyomedikal Cihaz Teknikeri" unvanı alır.

 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ProgramıMezunlarının Çalışma Alanları

Biyomedikal cihaz teknolojisi teknikerleri kamu ve özel sektörde, devlet ve özel hastanelerde, diş hastanelerinde, dispanserlerde, tıbbi cihaz üretimi, bakımı, onarımı, kalibrasyonu, satış ve pazarlama alanlarında hizmet veren firmalarda çalışabilecekleri gibi, kendi işletmelerini de kurabilirler.

 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ProgramıYatay ve Dikey Geçiş Olanakları

Öğrencilerimiz eğitim-öğretim süreci boyunca Türkiye’deki bütün Meslek Yüksekokullarının Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

ISUBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, 2006 yılında açılmıştır. 2014 yılından itibaren Elektronik ve Otomasyon Bölümüne bağlı bir program olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında 2019-2020 akademik yılından itibaren 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim modeli uygulanmaya başlanmıştır. Bu eğitim modelinin temel amacı; nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen meslek yüksekokulumuz öğrencilerinin istihdama yönelik yetişmelerini sağlamak ve istihdam edilebilme olanaklarını arttırmaktır. Bu uygulamada 4 dönem üzerinden verilen eğitim öğretimin 3 dönemi örgün öğretim; 1 dönemi ise işletmelerde tam zamanlı uygulamalı eğitim olarak yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygulama becerisiyle bütünleştirme olanağı bulmaktadır. Öğrencilerimizin bir yarıyılda işyerlerinde yapacakları zorunlu işbaşında eğitim uygulaması ile ders dönemlerinde elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki işyerlerinde uygulayarak bu özelliklerini güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek, nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ve işbaşında deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.İşletmede Mesleki Eğitim hakkında ayrıntılı bilgiyi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü web sayfasından edinebilirsiniz (www.meyok.isparta.edu.tr).

 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programında okutulan derslere ulaşmak için;

https://obs.isparta.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetails.aspx?BolumNo=5009&BirimNo=50

 

Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Aygün IŞIK YILDIZ

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan ŞAHİN

Öğr. Gör. Alper TONGAL

 

*Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı sayfası için tıklayınız.