Bilgisayar Programcılığı Programı
 
Yazılım, donanım, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri hakkında eğitim - öğretim veren teknik bir programdır. Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencileri iki yıl süreli ön lisans eğitimi alarak ‘Bilgisayar Teknikeri’ unvanı kazanmaktadırlar.
 
 
Bilgisayar Programcılığı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları
 
Web Developer (Front-end, Back-end, Full-Stack), Veri Tabanı Yöneticiliği, Mobil Programcılık, Oyun Geliştirme, Sistem Yönetimi, Ağ Yönetimi, Siber Güvenlik, Bilgi İşlem, Bilgisayar Donanımı (Teknik Servis), Robotik, Kamera Sistemleri ve Güvenlik Otomasyonları, Büro Personeli, Grafik Tasarım alanlarında iş bulabilirler
 
 
ISUBÜ TBMYO Bilgisayar Programcılığı
 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılından bu yana öğrenci almaktadır. 
 
Program ders içerikleri 2019-2020 Eğitim yılı itibariyle güncellenmiş olup "Mobil Programlama" ve "Oyun Programlama" gibi güncel konuların dersleri programa zorunlu ders olarak eklenmiştir. Bölüm ders içerikleri sayfası için tıklayınız.
 
Programımızda, ilk üç dönem ders ve dördüncü dönem işyeri uygulamasını içeren "İşletmede Mesleki Eğitim" uygulanmaktadır. İşletmede Mesleki Eğitim hakkında ayrıntılı bilgiyi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü web sayfasından edinebilirsiniz (meyok.isparta.edu.tr).

Amaç

Bilgisayar Programcılığı Programı, bilişim sektöründe oluşan nitelikli ara personel ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir önlisans programıdır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı temel programlama adımları gerçekleştirme, veri yapılarını oluşturma, uygulama geliştirme, güncel ofis yazılımlarını etkin kullanabilme, bilgi güvenliğini gözeterek bilgisayar ağlarıyla çalışma, veritabanı tasarımı ve yönetimi, yazılım test etme ve hata giderme vb. gibi süreçlere hâkim, mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip bilgisayar teknikerleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Hedef

Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip ederek güncel mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış bilgisayar programcısı yetiştirmektir.
Algoritma geliştirebilen, programların akış şemalarını oluşturabilen ve temel programlama adımları oluşturabilen bilgisayar programcısı yetiştirmektir.
Programlama dillerini uygulama geliştirmek için kullanabilen ve ihtiyaçlarına göre nasıl seçim yapacağını bilen bilgisayar programcısı yetiştirmektir.
Veri tabanı tasarımı ve yönetimi süreçlerine hakim olan bilgisayar programcısı yetiştirmektir.
Yazılımları test edip, hataları giderebilen bilgisayar programcısı yetiştirmektir.
Sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için nitelikli bilgisayar programcısı yetiştirmektir.
Öğrencilere endüstri stajları ve işbirliği fırsatları sunarak, sektörle doğrudan bağlantı kurma ve iş dünyasına hazırlık konularında destek sağlamaktır.
Öğrenciler, tasarladıkları projeleri etkili bir şekilde iletebilecekleri, sunum yapabilecekleri ve müşterilerle etkili iletişim kurabilecekleri becerileri kazandırmaktır.

Isparta için tıklayınızÖğrenci Sınıf Danışmanlıkları 

2019 Yılı Girişli Öğrenciler Danışmanı Doç.Dr. Ebru YILMAZ İNCE

2020 Yılı Girişli Öğrenciler Danışmanı Doç.Dr. Ebru YILMAZ İNCE

2021 Yılı Girişli Öğrenciler Danışmanı Doç.Dr. Ebru YILMAZ İNCE

2022 Yılı Girişli Öğrenciler Danışmanı Öğr.Gör.Dr. Halit ÇETİNER

2023 Yılı Girişli Öğrenciler Danışmanı Dr.Öğr.Üyesi Hakan YÜKSEL

Program Komisyonları 

Mezuniyet Tescil Komisyonu                                            
Komisyon Başkanı: Asil Komisyon Üyesi: Asil Komisyon Üyesi:
Dr.Öğr Üyesi. Hakan YÜKSEL Öğr. Gör. Dr. Halit ÇETİNER Doç. Dr. Murat İNCE
Yatay Geçiş Komisyonu        
Komisyon Başkanı: Asil Komisyon Üyesi:  Asil Komisyon Üyesi:
Doç. Dr. Murat İNCE Öğr. Gör. Dr. Halit ÇETİNER  Dr.Öğr.Üyesi. Hakan YÜKSEL
İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı: Asil Komisyon Üyesi: Asil Komisyon Üyesi:
Dr.Öğr.Üyesi.. Hakan YÜKSEL Öğr. Gör. Dr. Halit ÇETİNER Doç. Dr. Murat İNCE
Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı: Asil Komisyon Üyesi Asil Komisyon Üyesi:
Öğr. Gör. Dr. Halit ÇETİNER Doç. Dr. Murat İNCE Dr.Öğr.Üyesi. Hakan YÜKSEL
Uygulamalı Eğitimler Komisyonu
Komisyon Başkanı: Asil Komisyon Üyesi: Asil Komisyon Üyesi:
Öğr. Gör. Dr. Halit ÇETİNER Doç. Dr. Murat İNCE Doç. Dr. Ebru YILMAZ İNCE
Program Koordinatörü Doç. Dr. Ebru YILMAZ İNCE
ACTS Koordinatörü Doç. Dr. Murat İNCE
Farabi Koordinatörü Doç. Dr. Murat İNCE
Mevlana Koordinatörü Doç. Dr. Murat İNCE
Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr Üyesi Hakan YÜKSEL

Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Hareketliliği

Üniversitemiz ve programımız ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğini desteklemektedir. Detaylı bilgi almak için Erasmus, Mevlana, Farabi linklerinden Bölüm Koordinatörlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi için tıklayınız

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için tıklayınız

Öğrenci E-posta Giriş Sayfası için tıklayınız

Burs ve Sosyal İmkanlar için tıklayınız

Öğrenci Formları için tıklayınız

Staj için tıklayınız

3+1 İşletmede Mesleki Eğitim için tıklayınız

Ders İçerikleri için tıklayınız

Ders Planı için tıklayınız

Yüksekokulumuza 12-15 Kasım 2023 tarihleri arasında tarihinde “Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Kapsamında”, Değerlendirme Takımı tarafından saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Programımız 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde (31.01.2024) “Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK)” akreditasyon başvurusu yapmıştır. 

Raporlar

Öz değerlendirme Raporu

Kalite Toplantı Tutanakları

İyileştirmeler

Birim Paydaşları

İç Paydaşlar

  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Keçiborlu MYO Bilgisayar Programcılığı Programı
  • Bilişim Topluluğu

Dış Paydaşlar

  • Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
  • Siber Isparta Gençlik Merkezi
  • Arjeta

 Paydaş Görüşü için tıklayınız 

Programımız 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) başvurusu gerçekleştirmiştir. 
MEDEK hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Facebook için tıklayınız

Instagram için tıklayınız

X için tıklayınız

İstatistik raporları için tıklayınız


*Bilgisayar Teknolojileri Bölüm sayfası için tıklayınız