Makine Programı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin gözbebeği olan Akdeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına tekniker yetiştirmeyi hedefleyen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Makine Programı bilgiyi sentezleyip tasarımı uygulamaya dönüştüren gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefi yerine getirmek amacıyla Makine Programında malzeme, mekanik, tasarım ve imalat alanlarını içeren bir öğretim programı uygulanmaktadır. Makine Programı öğrencileri ön lisans eğitimlerini tamamlayarak “Makine Teknikeri” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.

 

Makine Programı Mezunlarının Çalışma Alanları

Bölümüzden makine teknikeri unvanı ile mezun olan öğrenciler, kalite kontrol personeli ve üretim personeli olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Bu amaçla gıda üretim sektörü, havalandırma ve iklimlendirme sektörü, otomotiv sanayi, plastik üretim sektörü, savunma sanayi ve ilaç sektörü gibi sektörlerde (kamu ve özel) olmak üzere makine teknikeri olarak görev yaparlar. 

 

ISUBÜ TBMYO Makine Programı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal teknolojileri Bölümü Makine Programı YKS sınavında TYT puanına göre öğrenci almaktadır. 

Makine Programı öğrencilerine etik değerlere bağlı kalarak toplum yararına hizmet eden, sorgulayan, araştıran, hayal eden, hayalini tasarlayabilen, tasarladığını üretebilen, ürettiğini pazarlayabilen, analiz ve sentez yeteneğine sahip, teknolojiyi takip eden, toplum ve insanlık yararına çalışan, ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen değil tercih eden “Makine Teknikerleri” olma yolunda rehber olmaktadır.

Makine Programı ders içerikleri piyasanın ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeleri takibinin sağlanabilmesi amacıyla sık sık güncellenmektedir. Program ders içerikleri 2019-2020 Eğitim yılı itibariyle güncellenmiş olup tasarım ve imalat alanında ihtiyaç duyulan programları içeren dersler eğitim programına eklenmiştir.

Makine Programında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin uyguladığı "İşletmede Mesleki Eğitim" modeli uygulanmaktadır. İşletmede Mesleki Eğitim modelinde öğrenciler eğitim dönmelerinden birini alanlarını kapsayan bir iş yerinde tamamlayarak sektörün içinde yetişen hazır eleman olarak mezun olma imkanına sahip olmaktadırlar.  Ayrıca iş yeri eğitiminin yanında farklı sektörleri tanımak amacıyla öğrenciler staja gönderilmektir (detaylı bilgi için : meyok.isparta.edu.tr)

 

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Hatice VAROL ÖZKAVAK

Bölüm Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Selim BACAK

Öğr. Gör. Murat ERYİĞİT

 

Bölüm sayfası için tıklayınız