İnşaat Teknolojisi Programı

İnşaat Teknolojisi Programı, insanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında, uygulama alanında kullanılacak pratik bilgiler ve bölümle ilgili bilgisayar programlarının (AUTOCAD vb.) lisanlı eğitimi verilmektedir. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ön-lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler İnşaat Teknolojisi Teknikeri unvanı alarak mezun olurlar.

 

İnşaatProgramı Mezunlarının Çalışma Alanları

İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuvarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar.

 

ISUBÜ TBMYO İnşaat Teknolojisi Programı

 

İnşaat teknolojisi programı temel yeterlilik testi yani TYT ile öğrenci almaktadır. İnşaat teknolojisi programı dersleri sayısal tabanlı derslerdir. Program 2 yıllık ön lisans eğitim vermektedir. İnşaat teknolojisi programı dersleri genellikle sayısal ağırlıklı, laboratuvar ve bilgisayar uygulamalıdır.

 

İnşaat Teknolojisi Programı ders içerikleri piyasanın ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeleri takibinin sağlanabilmesi amacıyla sık sık güncellenmektedir. Program ders içerikleri 2019-2020 Eğitim yılı itibariyle güncellenmiş olup inşaat sektörü alanında ihtiyaç duyulan programları içeren dersler eğitim programına eklenmiştir.

 

İnşaat Programında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin uyguladığı "İşletmede Mesleki Eğitim" modeli uygulanmaktadır. İşletmede Mesleki Eğitim modelinde öğrenciler eğitim dönmelerinden birini alanlarını kapsayan bir iş yerinde tamamlayarak sektörün içinde yetişen hazır eleman olarak mezun olma imkanına sahip olmaktadırlar.  Ayrıca iş yeri eğitiminin yanında farklı sektörleri tanımak amacıyla öğrenciler 30 günlük staj eğitimine gönderilmektir (detaylı bilgi için: meyok.isparta.edu.tr)

 

Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Hakan CEYLAN

 

Bölüm Öğretim elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SİVRİ

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet ŞAPCI

 

Bölüm web sayfası için tıklayınız