Harita ve Kadastro Programı

Güncel teknolojileri takip ederek, mezunların kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışabilmelerini sağlayacak teori ve uygulamalar kapsamında; her ölçekteki haritaların ölçü ve üretimi, kadastro ve imar haritalarıyla ilgili uygulamalar ve projelerin etüt ve uygulamaları hakkında eğitim-öğretim veren bir programdır. Harita ve Kadastro Programı öğrencileri iki yıl süreli ön lisans eğitimi alarak “Harita Teknikeri” unvanı kazanmaktadır.

 

Harita ve Kadastro Programı Mezunlarının Çalışma Alanları

Mezunlarımız serbest mühendislik ve LİHKAB büroları yanında kamu kurumlarından; Kadastro Müdürlüğü, İl Özel İdare, Harita Genel Müdürlüğü, TEAŞ, DSİ, Karayolları, TKİ, MTA, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlükleri, Belediyeler, Hava ve Deniz Liman İşletmeleri gibi kurumlarda iş bulabilirler.

 

ISUBÜ TBMYO Harita ve Kadastro Programı

1990 tarihinde Akdeniz Üniversitesi bünyesinde öğrenci almaya başlayan Harita ve Kadastro programı 1992 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018 yılında da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine aktarılmış, 28 yıllık eğitim tecrübesine sahip bir programdır.

Kamu kuruluşlarının ve özel sektörün haritacılıkla ilgili taleplerine cevap verebilecek, kendine güvenen, mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışması ruhunu kavramış, kendini yazılı ve sözlü ifade edip iletişim kurabilen, mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarını yürütebilen harita teknikerleri, programımız kapsamında verilen eğitim-öğretimle yetiştirilmektedir.

Programımızda, ilk üç dönem ders ve dördüncü dönem işyeri uygulamasını içeren "İşletmede Mesleki Eğitim" uygulanmaktadır. İşletmede Mesleki Eğitim hakkında ayrıntılı bilgiyi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü web sayfasından edinebilirsiniz (meyok.isparta.edu.tr).

 

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Aslı TARHAN

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Zübeyde Betül ÖZSOY PANCAR

Öğr. Gör. Vuslat SALALI

 

Bölüm web sitesi için tıklayınız