Yapı Denetim Programı

İnşaat Bölümü, Yapı Denetimi Programında, inşaatların projelerinin kontrollerinin yapılması, bilgisayar destekli programlarla çizilmesi, metraj ve keşif işlerinin yapılması, zemin ve beton deneylerinin yapılması uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bunun yanında, karayolları, kazı, dolgu, liman işleri gibi inşaat sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren tüm inşaat sektörünü içine alan bir eğitim anlayışı içinde eğitim verilmektedir. Bu programın amacı gelişen teknoloji içerisinde nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayacak, plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek, can ve mal güvenliğini sağlayacak, ülkenin kaynak israfını önleyecek, çağdaş norm ve standartlarda projeler ve yapılar üretecek teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında, uygulama alanında kullanılacak pratik bilgiler ve bölümle ilgili bilgisayar programlarının (AUTOCAD vb.) lisanlı eğitimi verilmektedir. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ön-lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Yapı Denetim Teknikeri unvanı alarak mezun olurlar.

 

Yapı DenetimProgramı Mezunlarının Çalışma Alanları

Yapı Denetimi Programı'ndan mezun olan öğrenciler, inşaat sektörünün; özel mühendislik, mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetim firmaları ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman (Tekniker) olarak yetişmektedir.

Mezun olan öğrencilerimiz ayrıca, 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği uyarınca, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu ve proje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetleyen kontrol firmalarında görev alabilmektedirler.

 

ISUBÜ TBMYO Yapı Denetim Programı

Yapı Denetim programı temel yeterlilik testi yani TYT ile öğrenci almaktadır. Yapı Denetim programı dersleri sayısal tabanlı derslerdir. Program 2 yıllık ön lisans eğitim vermektedir. Yapı Denetim programı dersleri genellikle sayısal ağırlıklı, laboratuvar ve bilgisayar uygulamalıdır.

Yapı Denetim Programı ders içerikleri piyasanın ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeleri takibinin sağlanabilmesi amacıyla sık sık güncellenmektedir. Program ders içerikleri 2019-2020 Eğitim yılı itibariyle güncellenmiş olup inşaat sektörü alanında ihtiyaç duyulan programları içeren dersler eğitim programına eklenmiştir.

İnşaat Programında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin uyguladığı "İşletmede Mesleki Eğitim" modeli uygulanmaktadır. İşletmede Mesleki Eğitim modelinde öğrenciler eğitim dönmelerinden birini alanlarını kapsayan bir iş yerinde tamamlayarak sektörün içinde yetişen hazır eleman olarak mezun olma imkanına sahip olmaktadırlar.  Ayrıca iş yeri eğitiminin yanında farklı sektörleri tanımak amacıyla öğrenciler 30 günlük staj eğitimine gönderilmektir (detaylı bilgi için: meyok.isparta.edu.tr)

 

Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Hakan CEYLAN

 

Bölüm Öğretim elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Tahir ALTUNCI

Öğr. Gör. Dr. Şükrü ÖZKAN

 

Bölüm web sayfası için tıklayınız