GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI

1985-1986 öğretim yılında halıcık bölümü olarak Akdeniz Üniversitesi Isparta MYO bünyesinde eğitime başladı

2004-2005 öğretim yılından beri Teknik Bilimler MYO bünyesinde, El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları Programı olarak eğitime devam etmektedir.

MİSYON

Geleneksel El Sanatları geleneksel ve sanatsal değeri olan el sanatı ürünlerini araştırabilen, saptayabilen, yeni tasarımlar oluşturabilen ve böylece maddi kültürümüz olan el sanatlarını ileriye götürmeyi hedefleyebilen bireyler yetiştirmektir. Yıl içerisinde bu doğrultuda uygulamalı derslerde örnek üretimler gerçekleştirilir. Güçlü mesleki ve teknik eğitim altyapısıyla Sanat ve Tasarım eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

VİZYON

Programın vizyonu, 1985 yılında halıcılık ve 2004 yılından beri El Sanatları bölümü olarak sürdürmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini, Teknoloji çağında el üretimi sanatsal eserler, tüketim toplumunda özel bir yere sahiptir. Bölüm dekoratif ürünlerde gelenekselden beslenen çağdaş üretimler yapabilen, sanatçıların tasarımlarını uygulamaya geçirebilen, teknik bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmektir. Türk Geleneksel değerlerini araştıran, koruyan ve çağdaş yaklaşımlarla yaşatmaya çalışan, tasarlayan ve tasarladığını sanatsal bakış açısı ile üretebilen ve alanında günün koşullarına uyum sağlayan tüm bu faaliyetleri sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendiren elemanlar yetiştirmek.

KARİYER OLANAKLARI / İSTİHDAM ALANLARI

Okulumuz iki yıllık eğitim sonunda, halı- kilim dokuma, kumaş dokuma, desen, bilgisayarlı desen tasarım, seramik, seligrafi, keçe, ebru, tezhip, minyatür dallarında bilgili ve kalifiye elemanlar yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, fabrikalarda dokuyucu, özel şirketlerde desinatör, restorasyon ve konservasyon atölyelerinde, Belediyelerin açmış olduğu el sanatları kurslarında, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici, müzelerde, Kültür bakanlığında, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının açmış olduğu kurslarda halı usta öğreticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerin bir kısmı serbest olarak hediyelik eşya üzerinde çalışabilirler.

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları  Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir.

 

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

BAUN Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, her bir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav ve genel sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak.

Bir öğrencinin Geleneksel El Sanatları  programından mezun olabilmesi için, genel not ortalamasının (transkript) 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, eğitim-öğretim programında yer alan zorunlu dersleri başarması, programda öngörülen diğer çalışmalarda başarılı olması, toplam 120 AKTS'lik kredi yükünü tamamlaması, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine kararı verilmiş olması gerekir.

SINAVLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav(vize) ve en az 1 yarıyıl sonu sınavına (final) tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 üzerinden değerlendirip, ara sınavın %40'ı, dönem sonu sınavının %60'ı alınarak başarı notu belirlenir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma, ortalama olarak da 45’i sağlama zorunluluğu vardır. Başarı notu tabloya göre harfe dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FF ve FD harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde vize final sınavlarına girilmektedir. NA harf notu alınan derslerde ise dersin açıldığı dönemde ders tekrarı yapılmaktadır.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Ön lisans derecesine sahip mezunlar, Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS), YÖK’ün belirlediği kriterlere göre kendi bölümleri ile ilgili dört senelik lisans eğitimi veren okullara, Eğitim fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri, gibi okullara dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

Web sayfası için tıklayınız