Optisyenlik Programı

Optisyenlik Programı, teorik ve uygulamalı eğitimle mesleki donanım kazanan öğrencileri yetiştiren 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Optisyenlik programından mezun olan öğrenciler "Optisyen" ünvanı alır.

Optisyenlik Programı Mezunlarının Çalışma Alanları

Mezun öğrenciler kendilerine ait Optisyenlik Müessesesi açabildikleri gibi özel veya tüzel şahıslara ait optik mağazalarda sorumlu mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca göz muayenesi yapılan hastanelerde, cam-çerçeve imalatı yapan fabrikalarda, kontak lens üretim yerlerinde, optik araç gereç satan depolarda da çalışabilirler.

ISUBÜ TBMYO Optisyenlik Programı

Optisyenlik programında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girmeleri ve yeterli “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” puanı almaları gerekir.

Programın öğrencileri okulda teorik eğitimin yanı sıra modern makine ve cihazlarla donatılmış Optisyenlik laboratuvarında uygulamalı olarak 3 dönem eğitim alır. Öğrenciler eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek üzere “İşletmede Mesleki Eğitim” dersi kapsamında bir dönem (3 üncü veya 4 üncü dönem olmak üzere) uygulama eğitimi için optik mağazalarında iş yeri eğitimine gider. Öğrenciler mezun duruma gelebilmeleri için, programda mevcut olan (toplam 122 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlaması, bir dönemlik İşyeri Eğitimini ve 30 iş gününü kapsayan zorunlu yaz stajını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. İşyeri Eğitimi hakkında ayrıntılı bilgiyi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü web sayfasından edinebilirsiniz (meyok.isparta.edu.tr). Program ders içerikleri 2019-2020 Eğitim yılı itibariyle güncellenmiştir.

Programdan mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilirler.

 

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem AKDAĞ

 

Bölüm Öğretim elemanları

Dr. Öğr. Üyesi EşeAKPINAR

 

Web sayfası için tıklayınız