Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı, temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama ilkeleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yönetimi, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ve işletme, ulusal ve uluslararası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanlarında edindikleri bilgi ve becerilerle nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamaları hakkında eğitim - öğretim veren teknik bir programdır. Ülkemizin enerji ihtiyacını gidermek için kurulacak olan nükleer enerji santrallerinin ihtiyacı olan ara eleman ve radyasyon güvenliği teknikerlerini yetiştirmek programımızın amaçlarındandır.

 

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı Mezunlarının Çalışma Alanları

Program mezunlarının başlıca istihdam alanları:

Nükleer güç santralleri, Radyoizotop üretim merkezleri, Devlet hastaneleri ve özel hastaneler, Kalibrasyon firmaları Radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlarıdır.

 

ISUBÜ TBMYO Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı

 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından bu yana öğrenci almaktadır.

 Program ders içerikleri Nükleer güç santralleri, Devlet hastaneleri ve/veya özel hastanelerin radyoloji, tıbbi görüntüleme, nükleer tıp gibi alanlarda çalışma bilgi ve becerisine sahip olacak şekilde planlanmıştır.

Programımızda, ilk üç dönem ders ve dördüncü dönem işyeri uygulamasını içeren "İşletmede Mesleki Eğitim" uygulanmaktadır. İşletmede Mesleki Eğitim hakkında ayrıntılı bilgiyi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü web sayfasından edinebilirsiniz (meyok.isparta.edu.tr).

 

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Kadir GÜNOĞLU

Bölüm Öğretim elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Murat KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan MANAV