Vizyon

ISUBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu; Çağdaş bir yönetim ve eğitim sistemini benimseyen, ulusal ve uluslararası alanda aranan, rekabet gücü yüksek kaliteli bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

 

Misyon

ISUBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; Güncel ve nitelikli bilgiye sahip, iş dünyasının aradığı kriterlere uygun, iş birliğine açık, teknolojik değişimleri yakından takip edebilen, fırsatları iyi değerlendirebilen meslek elemanları yetiştirmektir.