Meslek Yüksekokulu Kurulu

Başkan - Yüksekokul Müdürü                Prof. Dr. Cengiz ÖZEL

Üye - Yüksekokul Müdür Yardımcısı      Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem AKDAĞ

Üye - Yüksekokul Müdür Yardımcısı      Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜKSEL

Üye - Bölüm Başkanı                              Prof. Dr. Hakan CEYLAN

Üye - Bölüm Başkanı                              Doç. Dr. Ayten Nurten UYANIK

Üye - Bölüm Başkanı                              Doç. Dr. Kadir GÜNOĞLU

Üye - Bölüm Başkanı                              Doç. Dr. Serpil KILIÇ

Üye - Bölüm Başkanı                              Doç. Dr. Meruyert KAYGUSUZ

Üye - Bölüm Başkanı                              Doç. Dr. Mikail BOZ

Üye - Bölüm Başkanı                              Doç. Dr. Ebru YILMAZ İNCE

Üye - Bölüm Başkanı                              Doç. Dr. Hatice VAROL ÖZKAVAK

Üye - Bölüm Başkanı                              Dr. Öğr. Üyesi Aygün IŞIK YILDIZ

Üye - Bölüm Başkanı                              Dr. Öğr. Üyesi Erhan TÜRELİ

Üye - Bölüm Başkanı                              Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem AKDAĞ

Üye - Bölüm Başkanı                              Öğr. Gör. Dr. Fatma DEMİR

Üye - Bölüm Başkanı                              Öğr. Gör. Aslı TARHAN

Raportör - Yüksekokul Sekreteri            Feride HASEKİOĞLU

 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Başkan- Yüksekokul Müdürü               Prof. Dr. Cengiz ÖZEL

Üye - Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem AKDAĞ

Üye - Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜKSEL

Üye - Bölüm Başkanı                            Doç. Dr. Ayten Nurten UYANIK

Üye - Bölüm Başkanı                            Doç. Dr. Hatice VAROL ÖZKAVAK

Üye - Bölüm Başkanı                            Dr. Öğr. Üyesi Aygün IŞIK YILDIZ

Raportör - Yüksekokul Sekreteri           Feride HASEKİOĞLU