04 Aralık 2021 Cumartesi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Prog.

31229 defa okundu

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi - MURAT FATİH ECEVİT
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Şakir Hüseyin AKSÖZ
Öğretim Görevlisi - ŞAKİR HÜSEYİN AKSÖZ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Öğretim Görevlisi - MUSTAFA GÖKMEN
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

 

Genel Bilgi

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programının amacı bilimsel yöntemler ışığında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık hizmetlerini gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip elemanları yetiştirmektir. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık adı altında açılan bu ön lisans programı ve bu programdan mezun olan öğrenciler eğitimleriyle ilgili alanlarda özel ve kamu sektöründe istihdam edebilecektir.  Mezunlar kendi işyerlerinde çalışabileceği gibi, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma olanağına sahiptir.

Fotoğraf ve Kameramanlık programı mezunları, ihtiyaç duyulan reklamcılık, prodüksiyon, televizyonculuk, sinema ve basın yayın gibi alanların yanı sıra özel ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler ve tanıtım departmanlarının iş imkanlarından yararlanabilmektedir.

Başvuru Şartları

Lise Diploması
Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.

Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programınıntemel amacı öğrencileri teorik bilgilerin yanında uygulamalarla desteklemektir. Programda eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim genel anlamda kitle iletişim araçlarının ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak gerekli teknik donanıma sahip insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Fotoğrafçılık ve Kameramanlık’da Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir. Bunun için ilk yarıyıl da Temel Kamera, Temel Fotoğraf I, Video Kurgu, Halkla İlişkiler gibi derslerin verildiği Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programında, ikinci dönemde Temel Fotoğraf II,  Kamera Çekim Teknikleri, Işık Tekniği, Sinema, Senaryo, Ses Kaydı ve Siyasal İletişim dersleri verilmektedir. Programda, üçüncü dönemde Görüntü Düzenlemesi, Fotoğraf Çekim Teknikleri, Basın Fotoğrafçılığı ve Temel İletişim zorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli olarak Ses Kurgusu, Film Çözümleme, Fotoğraf Okuma, Canlı Yayın, Belgesel Film ve Kitle İletişim Mevzuatı dersleri verilmektedir.

Dördüncü dönemde ise; Meslek Etiği, Görüntü İşleme, Sunum Teknikleri, Proje gibi zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli olarak Televizyon Program Yapım, Medya Analizi, Belgesel Fotoğraf ve Masaüstü Yayıncılık dersleri verilmektedir. Öğrencilerimizi mezun olmadan sektör deneyimi kazanmaları için bir ay zorunlu staja yapmaktadır.

Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programında ön lisans diplomasını alan öğrenciler ilgili branşlarda Lisans programlarına başvurabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

 

Ders Planı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık I. Öğretim

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık II. Öğretim

 

ÖLÇÜLEN DEĞERLER

DOKÜMANLAR

3+1 Ders Planları

3+1 ders planları için tıklayınız

Staj

Adım Adım Staj İşlemleri için tıklayınız

Staj Takvimi için tıklayınız

Staj Konuları için tıklayınız

Staj Defteri için tıklayınız

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi için tıklayınız

Genel Sağlık Sigortası için tıklayınız

Genel

TBMYO organizasyon şeması için tıklayınız

TBMYO tanıtım broşürü için tıklayınız

Formlar