07 Mayıs 2021 Cuma

ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ PROGRAMI

DUYURULAR

YÜZ YÜZE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ BİTTİKTEN SONRA YAPMASI GEREKENLER

-  Staj bittikten sonra staj defterlerini (elle ya da bilgisayar ortamında) doldurup iş yeri staj sorumlusuna imzalatıp öğrenci bilgi sistemine (OBS) taratıp PDF olarakTEK DOSYA HALİNDE yükleyecektir.

- Staj değerlendirme formunu elden ya da posta yoluyla okulumuzun bölüm sekreterliğine ulaştıracaklardır.

UZAKTAN STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ BİTTİKTEN SONRA YAPMASI GEREKENLER

-  Staj bittikten sonra staj defterlerini doldurup öğrenci bilgi sistemine (OBS) taratıp PDF olarak TEK DOSYA HALİNDE yükleyecektir.

AKADEMİK KADRO

FOTOĞRAF ALBÜMÜ