Elektronik Teknolojisi Programı, elektroniğin sanayide kullanılmasının ilkelerini açıklayan bir alandır. Endüstriyel Elektronik Teknikeri, temel elektronik konusunda yeterli bilgiye sahip, sanayide kullanılan elektronik sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen kişidir.

Elektronik teknolojisi bölümünde öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olur:

  • Sorumlu olduğu teçhizatın çalışmasına ilişkin temel elektronik prensiplerini bilir.
  • Sayısal elektroniğin temel ilkelerini ve tasarım yapmasını bilir.
  • Mikroişlemcilerin mimarisini, programlamasını ve uygulamalarını bilir.
  • Otomatik ve elektronik kontrol teçhizatın çalışma esaslarını bilir.
  • Elektrik ve elektronik devreler ile mekanik donanımların açıkça anlaşılabilen blok diyagramlarının taslağını hazırlar.
  • Çeşitli elektronik teçhizatı monte eder, bakımını yapar ve onarır.
  • Sayısal elektronik ve mikroişlemcilerin teorilerinin endüstriyel elektroniğe uyarlamasını yapar.
  • Kendi endüstri alanı ile ilgili yeni teknolojileri anlar ve teknik personele bu yeniliklerin uygulanabilirliği konusunda tavsiyelerde bulunur.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler Kamu kurum ve kuruluşlarında, Elektrik ve Endüstriyel Elektronik konularında üretim yapan özel kuruluşlarda, Üretiminin herhangi bir aşamasında elektronik sistemler kullanılan her türlü işletmelerde istihdam edilebilir.